Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy PPK ul. Švermova, Luční a Na Bídě v Poličce

Polička, ul. Švermova, Luční a Na Bídě

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/27647/2019
 vyvěšeno:
9. 10. 2019
 sejmuto:
24. 10. 2019