Město Polička

Úřední deska

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje, k.ú. Polička, Korouhev

Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje, k.ú. Polička, Korouhev

Přílohy

264 kB

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/29952/2019
 vyvěšeno:
1. 11. 2019
 sejmuto:
18. 11. 2019