Město Polička

Úřední deska

Zveřejnění Informace o závěru zjišťovacího řízení "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/04238/2021
 vyvěšeno:
17. 2. 2021
 sejmuto:
5. 3. 2021