Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

místní komunikace p.p.č. 145/15, 145/7 a 145/6 v k.ú. Pomezí

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/21908/2021
 vyvěšeno:
6. 9. 2021
 sejmuto:
22. 9. 2021