Město Polička

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace DSO Královská věnná města

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/12577/2022
 vyvěšeno:
23. 5. 2022
 sejmuto:
23. 5. 2023