Město Polička

Úřední deska

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace - "Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku Jitřenka"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16053/2022
 vyvěšeno:
24. 6. 2022
 sejmuto:
14. 7. 2022