Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK obec Stašov

silnice III/3634 a 3635 v k.ú. Stašov - provádění clonových odstřelů

Přílohy

269 kB
115 kB

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16573/2022
 vyvěšeno:
30. 6. 2022
 sejmuto:
18. 7. 2022