Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci ulice Luční v Poličce, při akci: "Retail park Polička"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/26188/2023
 vyvěšeno:
2. 10. 2023
 sejmuto:
18. 10. 2023