Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

účelová komunikace, parcela parcelního čísla 6195/1 v katastrálním území Polička

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/31000/2023
 vyvěšeno:
15. 11. 2023
 sejmuto:
15. 12. 2023