Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

místní úprava provozu na silnici III/35724 v obci Oldřiš, při akci: "Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/31197/2023
 vyvěšeno:
20. 11. 2023
 sejmuto:
6. 12. 2023