Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

místní komunikace parcela parcelního čísla 2584/1 a 2588/1 v katastrálním území Oldřiš u Poličky

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/03887/2024
 vyvěšeno:
5. 2. 2024
 sejmuto:
6. 3. 2024