Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

místní komunikace (chodník) parcela parcelního čísla 1261, propojující ulici Revoluční a ulici U Trati v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/11208/2024
 vyvěšeno:
3. 4. 2024
 sejmuto:
19. 4. 2024