Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy PPK v Poličce

z důvodu celkové uzavírky místních komunikací ulice B. Šmída, Bysterská parcela parcelního čísla 6643/21 a Bezručova parcela parcelního čísla 4386/39 v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/11735/2024
 vyvěšeno:
8. 4. 2024
 sejmuto:
24. 4. 2024