Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

silnice č. III/36029 ulice Střítežská v Poličce

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16096/2024
 vyvěšeno:
13. 5. 2024
 sejmuto:
29. 5. 2024