Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Bystré

křižovatky místních komunikací ulice Zámecká Nerudova Hradčany - Zlatá voda a místní komunikace ulice Zlatá voda v katastrálním území Bystré

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/19542/2024
 vyvěšeno:
6. 6. 2024
 sejmuto:
24. 6. 2024