Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II/365, parcela parcelního čísla 1260/46, před domem čp. 25 v obci Svojanov - Předměstí

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23790/2024
 vyvěšeno:
9. 7. 2024
 sejmuto:
25. 7. 2024