Město Polička

Úřední deska

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20563 o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/27946/2016
 vyvěšeno:
30. 11. 2016
 sejmuto:
5. 12. 2019