Obecně závazná vyhláška č.3/2002 o realizaci energetické koncepce města Poličky

.

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2002
Účinnost od: 1. 11. 2002