OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2020
Účinnost od: 15. 12. 2020