Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

Otázka z 17.9.2018 13:48:49 - odpovězeno 17.9.2018 15:35:00 - detail
Vážený pane starosto, člena rady, zastupitelstva a poslanče, již roky upozorňuji odbor životního prostředí (vedoucí p. RNDr. Coufal)na škodlivost glyfosátu, který obsahuje např. Roundup(nebo i jiný pesticid), který je používán TESem na chodníky a další,a např. Agroneou na minimálně odplevelení polí. Zde máte oficiální důkaz jeho škodlivosti: https://www.stream.cz/adost/10027664-utajeny-jed-kolem-nas-a-jake-ma-nasledky-znetvorene-deti Ani nejsou občané oficiálně upozorňovány na dobu, kdy je použit, aby se vyvarovali vdechování , resp. styku s glyfosátem. Hodláte podniknout nějaké kroky, abyste zamezil přímému nebo postupnému ohrožování zdraví lidí v Poličce a okolí? Děkuji předem za odpověď.
Otázka z 14.9.2018 23:18:40 - odpovězeno 17.9.2018 11:04:47 - detail
Vážený pane starosto, plně se ztotožňuji s Vaším článkem z Jitřenky ohledně šetření s pitnou vodou. Každý by se měl zamyslet nad tím, jak může pitnou vodou šetřit. Osobně se bojím doby, až mi bude nějaký úřad diktovat, co je dovoleno a co ne. Proto mě například mrzí, když vidím jak v zahrádkářské kolonii „pohodlný zahrádkář“ zalévá pitnou vodou, a pod okapy z chajdy nemá ani jeden sud na dešťovou vodu. Také mě mrzí způsob hospodaření s pitnou vodou na poličském koupališti. Je jasné, že se koupaliště musí napustit. Jenže přítok pitné vody je téměř „nepřetržitý“ po celou sezónu. Nevím, zdali je to vůbec technicky řešitelné, ale neuvažovali jste o nějaké cirkulaci vody přes pískovou filtraci, jako je tomu např. v Sebranicích? Za odpověď děkuji. J. Škraňka
Otázka z 31.8.2018 9:47:14 - odpovězeno 7.9.2018 7:43:24 - detail
Pane starosto, v posledních číslech Jitřenky mě zaujalo, že Tylův dům má svého PR. To je na tom opravdu město tak dobře, že si může dovolit platit tuto naprosto zbytečnou funkci? Při miminu akcí, které TD pořádá, by články mohli snad produkovat sami zaměstnanci, nebo přímo ředitelka Báčová. Ta už je mnoho let důchodkyní a jen zabírá místo mladým schopným lidem. Tato funkce je na dožití? A pokud už hovoříme o důchodcích ve městě, tak na městském úřadě jsou ve funkci vedoucích odborů také minimálně 3 důchodci. A pak se divíte odlivu mladých lidí z Poličky. Miloš Dvořák
Otázka z 29.8.2018 18:36:22 - odpovězeno 30.8.2018 9:07:21 - detail
Pane starosto, Jaroslave, jistě jsou cyklisti spokojeni, že funguje neoficiální cyklostezka na chodníku okolo domů na vnitřní části poličského náměstí a po celém parku. Nicméně by něco chtělo udělat, aby chodci chodili po chodníku v bezpečí. Plánuje se něco v tomto ohledu speciálně pro chodce, nebo se čeká, jako obvykle, až dojde ke srážce cyklisty s chodcem, nedej bože s dítětem či kočárkem?
Otázka z 16.8.2018 20:37:40 - odpovězeno 20.8.2018 14:00:18 - detail
Dobrý den pane starosto, reaguji na Vaši výzvu k poličským občanům k šetření s vodou z 14. 8. 2018. Uklidnilo mě, že dle šetření, má být vody ve Vysokomýtské enklávě zatím ještě dost. U této informace se mně něco vybavilo. Pane starosto, na konci minulého století se na Jánském potoku začaly budovat vodní nádrže. Byly budovány z iniciativy jednoho poličského občana. Ten může být dnes na výsledek své iniciativy pyšný. V době, kdy se začalo s budováním první vodní nádrže, jsem zaznamenal názor odborníků, že tato může doplňovat spodní vodu ve Vysokomýtské synklinále. Bude zbudována na rozhraní dvou geologických útvarů. Křídy, (opuka směrem k silnici Polička – Jedlová) a krystalitu, (směr Bořiny). Geologům se omlouvám za terminologii, jsem laik. Pane starosto, konečně moje otázka na Vás. Máte nějaké povědomí o tom, zda se potvrdil názor odborníků o doplňování spodní vody Vysokomýtské synklinály zmíněnými nádržemi? Já věřím tomu, že to doplňování spodní vody, byť v malé míře, funguje. Ale, jak to změřit. Zdraví Jiří Brokl
Otázka z 14.8.2018 10:53:24 - odpovězeno 15.8.2018 8:26:24 - detail
Dobrý den, ráda bych se Vás poptala zda jsou v Poličce ještě volné stavební pozemky? Pokud ano, ráda bych získala více informací. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Navrátilová
Otázka z 1.8.2018 12:41:19 - odpovězeno 7.8.2018 7:37:35 - detail
Milý pane starosto, Už mnoho let na Poličsku trvale nežiji a posledních několik lét sem jezdím s dětmi na prázdniny za babičkou. Musím s politováním říci, že momentální dopravní situace v centru města je pro mne jako maminku tří dětí a návštěvnici města šokující a považuji rozhodnutí otevřít krásné Poličské centrum s poměrně nově opravenými cestami místami docela rušné dopravě za velice nešťastné. Přístup těm, kteří to opravdu potřebovali, držitelům průkazu ZTP, zásobování a obyvatelům centra byl, pokud vím, možný i před změnami a nedivila bych se kdyby právě ti, kteří by to více potřebovali ted´ nemůžou najít v auty přeplněné Poličce místo. Běžně je vidět auta zaparkovaná i mimo vyhrazená parkoviště. Polička je poměrně malé město a na náměstí se dalo chůzí dostat z placených parkovišť mimo centrum za 5-10 minut. Jen ztěží pádný důvod pro zpřístupnění parkování v centru. Divím se, že pokud se Polička snaží o to aby sem zavítali turisté, se město odchýlilo od turisticky vítané pěší zóny. Obytná zóna je sice podle jejího popisu blízká té pěší, ale bohužel v Poličce to tak nevypadá. A to mě přivádí ke druhé části mého komentáře... Když už Polička musí z nějakého, a předpokládám finančního, důvodu mít placený přístup pro auta do města a parkování přímo na náměstí, bylo by možné se vynasnažit aby řidiči dodržovali pravidla pro používání obytné zóny? Podle §39 Zákona o provozu na pozemních komunikacích se o obytné zóně píše „V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště”. Bohužel když jsem se namátkou ptala kolik si lidé myslí že je v centru rychlostní limit, setkala jsem se s názory jako “asi třicet” nebo “možná padesát”. Vím, že město není odpovědné za to, jestli řidiči znají dopravní předpisy, ale stačí jen krátká procházka městem (ulice Masarykova je z mé zkušenosti obzvláště dobrý příklad) a zajisté uvidíte sám, že mnozí řidiči 20km/h limit nedodržují, ať už z nevědomosti, nebo z prosté nedbalosti. Výsledkem je, že se človek cítí soustavně ohrožován auty a je poměrně náročné jít do města s dětmi, nedej bože aby člověk měl nějakého malého nezbedu, který by třeba vyběhl sám napřed z obchodu. Jen málo které z aut by mohlo v takovém případě bezpečně zastavit. Bylo by možné podniknout nějaké kroky kterými by město pomohlo zajistit bezpečné spolužití aut s chodci v centru a omezit rychlost neukázněných řidičů? Namátkou mě například napadá rozmístění značek B20a jasně udávající 20km/h jako nejvyšší povolenou rychlost, umístění v Čechách popularních radarů ukazujících řidiči jejich rychlost a nabádající ke zpomalení pokud je povolená rychlost překračována, umístění zpomalovacích prahů a samořejmě pokud možno, fyzická přítomnost policistů, kteří by rychlost měřili a případné překračování pokutovali – za několik týdnů pobytu tady se mi nepodařilo zahlédnout nikoho kdo by se v průběhu dne rychlostí a chováním aut v centru zabýval. Bylo by totiž smutné, kdyby se v centru města nějakému chodci, nebo snad dítěti něco stalo kvůli neohleduplnosti řidičů.. nehledě na to, že pokud se podaří dostat příliš rychlé řidiče v Poličském centru pod kontrolu, se tu s dětmi budu cítit bezpečněji až přijedeme příště na prázdniny. Mnohokrát děkuji, Marie Marsh
Otázka z 12.7.2018 18:36:16 - odpovězeno 13.7.2018 11:39:31 - detail
Dobrý den, pane starosto, to, co jsem viděl včera a dnes na náměstí, mi nedá se nezeptat. Včera jsem se snažil zaparkovat na náměstí, celé náměstí plné až na místo před hračkárnou, kde byla pohozená červená přepravka znemožňující parkování. Dnes jsem pro změnu potkal zaparkovanou zelenou popelnici na parkovacím místě před pobočkou České pojišťovny. Nemohu si pomoci, ale není mi známo nic o tom, že by si lidé na náměstí mohli svévolně zabírat parkovací místa. Nemělo by snad "reservé" být označeno svislou dopravní značkou (IP 12)? Neměla by se snad Městská policie, kterou všichni platíme ze svých daní a navíc ji platím i zakoupením parkovací karty tyto problémy řešit? Na náměstí to přeci jen nemají zas tak daleko, kdyby se to dělo v parku, vše bych chápal. Ten je přeci jen za humny a pánové by se mezi tamější existence bát.
Otázka z 9.7.2018 17:00:54 - odpovězeno 13.7.2018 11:38:42 - detail
Vážený pane starosto. Při vší úctě jsem se na tebe obrátil ve věci politické činnosti Pontopolisu jako na starostu města Poličky, jako na zastupitele města Poličky a na poslance parlamentu České republiky. A nejsem rozhodně sám v této věci. Připadá mi naprosto absurdní se bavit se zástupcem Pontopolisu, protože nemám v tomto pohledu žádné pravomoce, natož abych měl vliv na jejich finanční podporu. Právě politická aktivita Pontopolisu, lehce ověřitelná, je vzorem nezdravé angažovanosti. O zdravé se dá hovořit v případě jednotlivců, nikoli takovéto organizace podporované min. v nedávné minulosti z kontroverzních Sörošových fondů nebo současných (Člověk v tísni)... Neochota celou věc prověřit zabalená do změkčující terminologie je u tebe důkazem, že jsi se naučil "korektnímu" vyjadřování. Navrhuji znovu zrušit tuto rubriku, protože mi připadá naprosto zbytečná. Hezký den.
Otázka z 28.6.2018 16:12:06 - odpovězeno 2.7.2018 13:53:16 - detail
Vážený pane starosto, po vaší poslední odpovědi navrhuji zrušení rubriky "ptejte se" (my vám stejně neopovíme). Jestli fakta o politické činnosti Pontopolisu jsou subjektivního charakteru pak neochota starosty, (opírajícího se o zatupitele) vidět, pak neopovědi jsou plýtvání časem a posilování nespokojenosti nejen lidí, kteří se v Poličce dotazují ale přibývá lidí, kteří vidí, to co vy nejste ochoten vidět. Pak se nejenže nic nezmění ale bude se vše zhoršovat, což se již ukazuje. Rubrika by se mohla přejmenovat na rubriku zaobírající se kočičkama a pejskama. Nemám žádný konkrétní dotaz neboť by byl zbytečný z důvodu očekávané neodpovědi.

Info

Položit novou otázku můžete zde.

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se...

Upozornění

Sekce "ptejte se.." je aktivní pouze zde, na oficiálních stránkách města Poličky. Je reagováno pouze na otázky položené pomocí zde zveřejněného formuláře a pouze zde na oficiálních stránkách města.