Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den, jako řidič každodenně vidím problém v parkování aut u přechodu před hlavním vchodem gymnázia. Přes zaparkovaná auta není vidět chodce vcházející na přechod a je jen otázkou času, než zde dojde k neštěstí. Řidiči navíc často nedodržují zákonem stanovenou vzdálenost 5 m pro stání od přechodu. Ani tato vzdálenost však nestačí. Připadá mi vhodné uvažovat o zákazu stání v tomto místě.
Odpověd

Vážený pane Stodolo,

děkuji za Váš dotaz a zájem o dopravu v našem městě. Přechod pro chodce, o kterém se zmiňujete, se však nachází na silnici I. třídy, na níž je stanovení jakéhokoliv dopravního značení, které je nad rámec zákazů, vyplývajících z obecné úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích, plně v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, jakožto příslušného silničního správního úřadu. Za sebe Vám mohu přislíbit, že dám pokyn ke zvýšenému dohledu strážníků nad dodržováním zákazu stání ve vzdálenosti 5 metrů před nejexponovanějšími přechody pro chodce v našem městě, tedy k dohledu nad dodržováním zákazu, který vyplývá z již zmíněné obecné úpravy zákona. Více však v této záležitosti pro Vás udělat bohužel nemohu. Spolu s tím Vás tedy poprosím, abyste se s případnou žádostí o řešení této dopravní situace i stanovení Vámi navrženého dopravního značení obrátil přímo na výše uvedený krajský úřad.

Děkuji za pochopení a přeji Vám příjemný den.

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Josef Stodola
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  30.11.2017 21:59:11
Datum odpovědi:  1.12.2017 11:06:28

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď