Město Polička

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

https://www.policka.org/soubor/uredni-deska/2298472 vystaveno na úřední desce Města Poličky dne 29. 11. 2022

Voličský průkaz

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.   Podání žádosti Žádost je nutné podat…