Město Polička

Informace o zajišťování správy komunikací v obci Polička

Výkon správy pozemních komunikacích je v obci Polička zajišťován prostřednictvím správce. Správce vykonává správu pozemních komunikací, jež jsou ve vlastnictví města Poličky, a to v rozsahu stanoveném mandátní smlouvou, uzavřenou dne 17.12.2007.

Identifikační údaje správce:

Obchodní firma:

T.E.S. s.r.o.

Sídlo:

Jiráskova 977, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Identifikační číslo:

64788253