Město Polička

Poplatky v roce 2024
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Poličkou
Městský úřad uzavřen - čtvrtek 11. 4. 2024
Participativní rozpočet 2. ročník
Svoz nebezpečného odpadu
Stavební úřad 26. 3. 2024 uzavřen
Informace k pořádání akcí a užívání veřejného prostranství
Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I
Výběrové řízení hrad Svojanov - ředitel, ředitelka
Informace z Bytové komise
Pomoc ukrajinským občanům
Omezení provozu matriky
Omezení provozu matriky
Prosíme mladé Poličáky o vyplnění dotazníku o bydlení
První ročník participativního rozpočtu v Poličce už má svého vítěze!
Omezení provozu matriky
Informace o podaných žádostech - § 30 písm. f zákona č. 201/2012 Sb.
Upozornění na nezákonné nakládání s (bio)odpadem
Nabídka nebytových prostor - radnice
Studie Liboháje_zveřejnění konečné podoby
Pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu
Adaptační strategie
Informace o množství vytříděného elektroodpadu v roce 2022 (Elektrowin, a.s.)
Časový plán města Poličky pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty
Plán dopravní obslužnosti města Polička pro léta 2021–2026
Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2021-2027
Generel veřejného osvětlení
Povodňové plány
Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení
Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2014-2020
Informace o systému třídění odpadů
Informace o zajišťování správy komunikací v obci Polička