Město Polička

Výzva ke změně sekání trávníků

Vážení a milí spoluobčané, majitelé zahrad a zahrádek,

dovolte mi Vás všechny oslovit s naléhavou výzvou ve věci sekání a udržování travnatých ploch v našem městě.

Jsem přesvědčený, že v dnešní době, kdy naše země čelí několikaletému suchu a rychlému vysychání krajiny, je nezbytné hledat všechny možnosti ke zmírnění ztráty vody a půdní vlhkosti.  

Vítám, že po mnoha letech všeobecného přehlížení nastupujícího sucha se situace pomalu mění a dnes již i vláda začíná věc brát velice vážně. Osobně jsem nesčetněkrát mluvil na toto téma v parlamentu na různých úrovních. Vždy jsem byl nemile překvapen, jak je tento problém stále přehlížen.

Domnívám se, že až současná kůrovcová kalamita, která je primárně způsobena dlouhodobým suchem, změnila naše uvažování a pomalu si začínáme uvědomovat nedozírný rozsah problémů. Dnes se již i na vědecké a odborné úrovni připouští, že během několika málo let uhynou všechny jehličnaté lesy, a to až do výšky 1000 m. n. m. Čelíme naprosto bezprecedentní situaci, kterou naše historie nepamatuje. Jako poslanec jsem měl loni možnost na pozvání generálního ředitele Lesů ČR shlédnout z letadla situaci v Kraji Vysočina v oblasti měst Třebíč a Telč a to, co jsem viděl, musím nazvat „umírající zemí“. Milióny suchých stromů, celé rozsáhlé uschlé lesy barvy tabáku vypovídají
o nezměrné katastrofě. Situace se od loňského roku stále zhoršuje a i my v Pardubickém kraji, včetně lesů města Poličky, začínáme tuto tragédii pociťovat.  

Vážení a milí, nemohu zde popsat všechny souvislosti a kroky spojené s tímto velkým problémem. Nicméně považuji za svoji povinnost přispět alespoň malým přínosem, a to v podobě výzvy ve věci sekání a udržování našich trávníků. Moc prosím nesekejte trávníky na krátkou výšku. Tímto přispíváme k velkému vysušování půdy. Je prokazatelně dokázané, že teplota vzduchu nad posekaným nízkým trávníkem je 400 C, nad vodní plochou je pouze 260 a nad asfaltovým povrchem a posekaným polem dokonce 500 C a více stupňů. 

Chci se podělit o zkušenost z návštěvy partnerského města Hohenems v Rakousku v loňském roce.
Na moji otázku, proč je v tak krásném upraveném městě vysoká neposekaná tráva výšky cca 20 cm, dostal od pana starosty odpověď, že to tak dělají kvůli podpoře rozmnožování hmyzu. V poslední době mnoho pozorování a studií vypovídá, že jsme za posledních 10 let vyhubili kolem 70 % veškerého hmyzu. Osobně jsem přesvědčen, že je to pravda a že se jedná o velmi znepokojující a varovný trend. Je přirozenou skutečností, že vysoká tráva nepodporuje pouze hmyz, nýbrž i velkou měrou brání vysušování půdy.

Jsem velice potěšen, že se na mě v posledních dnech obrací celá řada našich spoluobčanů s požadavkem na rozumné sečení městských trávníků. Chci zdůraznit, že jsem již před několika týdny požádal T.E.S. s. r. o. Polička o sečení našich trávníků ve větší výšce, a o to samé si dovoluji požádat i Vás, majitele zahrad a zahrádek. Předem děkuji za pochopení a věřím, že si všichni uvědomujeme, že bez vody není života.  

Dovolte mi na závěr konstatovat, že tímto článkem na nikoho neútočím, nikomu neberu jeho názory a není mým cílem vyvolat širokou a nekonečnou názorovou výměnu.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města