Město Polička

obrázek

V Poličce se dostanou za „Hranici okamžiku“ - 72. umělecký salon

V Poličce se dostanou za „Hranici okamžiku“ - 72. umělecký salon

Letos vám představí svojí tvorbu absolventka Akademie výtvarných umění v Praze Markéta Kolářová ze Sádku a vedoucího ateliéru Designu a vizuální komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín, poličský rodák Martin Šmíd.

V letošním roce na návštěvníky již tradičního salonu v Poličce čekají na stěnách radniční galerie malby čerstvé absolventky Akademie výtvarných umění v Praze Markéty Kolářové. Ta velkou část svých raných studentských let strávila právě v našem městě, a to v ZŠ T. G. Masaryka a v ZUŠ B. Martinů. Ve své malířské tvorbě se zaměřuje na krajinu a figuru v krajině. Ženské tělo je pro autorku součástí přírody, jako kdyby samo bylo krajinou, a nese v sobě ukryté tajemství života. Právě dojem z místa utváří příběh celého obrazu. Druhým vystavujícím je vedoucí ateliéru Design a vizuální komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín, poličský rodák Martin Šmíd, který na této výstavě představí své kresby a světelné objekty. Autor redukuje témata do geometrických kompozic, které často uzavírá a ohraničuje plexisklovými objekty.  Cenné inspirace hledá především v architektuře a přírodě. Výsledkem je uzavřený 3D prostor, který abstrahuje naturální tvary do geometrických linií,“ uvádí kurátorka výstavy MgA. Jana Vlčková.

Oba umělci nezaznamenávají popisně určité části krajiny, nýbrž zážitky, prožitky z ní či energii pohybu těla v daném okamžiku na určitém místě. Intuitivně využívají krajinných prvků pro vyjádření svých zkušeností či vzpomínek a vytvářejí tak silná autentická díla,“ dodává.

Výstava bude k vidění od 14. 9. do 5. 11. 2019 ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého náměstí v Poličce.

Více na www.cbmpolicka.cz