Město Polička

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. ledna 2020

               

RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 100 tis. Kč pro majitelku domu č. p. 70 Lezník, 572 01 Polička, v souvislosti s následky požáru domu č. p. 70 v Lezníku, ke kterému došlo dne 9. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.