Město Polička

Generel veřejného osvětlení

Cílem Generelu veřejného osvětlení (dále jen VO) je zpracování hlavního souboru světelnětechnických parametrů osvětlení pozemních komunikací města (v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb., souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, českou technickou normou ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace z června 2017, normou ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů

Část 2: Venkovní pracovní prostory a dalšími technickými normami). Zpracované světelně technické parametry slouží k účelu zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací, jimiž se řídí projektování, realizace i kontrola kvality VO při rekonstrukci, obnově, modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení (dále jen VO) ve městě se současným požadavkem na minimalizaci příkonu osvětlovacích soustav, a to při dodržení nezbytných požadavků na bezpečnost dopravy, osob a zajištění majetku. Generel VO vychází z pasportu veřejného osvětlení a řeší přitom následující témata, která jsou dále popsána podrobněji.