Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. května 2020

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Oldřicha Báču a Ing. Josefa Baláše, PhD.  

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením Ing. Jitku Bidlovou, Ph.D. a Mgr. Davida Šafáře.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

- Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 10.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 9.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2020“

- Gymnázium se sídlem Polička ve výši 8.000 Kč na zajištění besed (jaro, podzim 2020) pro rodiče žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata

- Gymnázium se sídlem Polička ve výši 5.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2020

- Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu se sídlem v Poličce ve výši 2.000 Kč na matematický seminář Mates

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, se sídlem Polička, s.r.o., ve výši 27.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce

- 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička ve výši 32.000 Kč na vytvoření webových stránek, lampu k dataprojektoru, opravu klubovny, vytvoření kuchyňského koutku v klubovně, výukové pomůcky, kamna do klubovny

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 32.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru

- Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, se sídlem Polička ve výši 31.000 Kč na nákup letních pneumatik, nákup podsadových stanů, dovybavení vodáckého oddílu, opravy a STK auta, doplnění táborového vybavení

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička ve výši 5.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem, Polička ve výši 25.000 Kč na nákup digitálního piana jako doprovodného nástroje k hudební produkci dětí, mládeže a ostatních hudebních skupin

- Jiří Štourač, se sídlem Bystré,  ve výši 15.000 Kč na úhradu fotografické přípravy, event. grafického řešení monografie malířského a kreslířského díla žadatele

- Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky, z.s., se sídlem Polička,  ve výši 25.000 Kč na koncertní festival mužských pěveckých sborů k 130. výročí narození Bohuslava Martinů

- Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět 2020“

- Speciální mateřská škola a základní škola Polička, se sídlem Polička na Benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička

- Spolek NÁŠ MARTINŮ, se sídlem, Polička ve výši 70.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 130. výročí narození Bohuslava Martinů

- Spolek Planeta Chaos z.s., se sídlem Střítež, Polička ve výši 31.000 Kč na celoroční výstavní, kulturní, sociální a vzdělávací program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži

- Laxus z.ú., se sídlem Nymburk ve výši 40.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička ve výši  14.660 Kč na preventivní program Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství, Osobní zodpovědnost, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést

- 1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 83.760 Kč na činnost mládeže florbalového klubu

- ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička ve výši 45.370 Kč na sportovní činnost mládeže

- CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička ve výši 20.000 Kč na pořádání závodu na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách; pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“ a závodu „Pohár Českomoravské vrchoviny“

- HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička ve výši 125.640 Kč na činnost hokejového klubu

- HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 3.490 Kč na turnaj přípravek v minihokeji

- Mgr. Stanislav Nožka, bytem ve výši 20.940 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička ve výši 20.940 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu

- SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 75.000 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu

- SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 111.680 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2020

- SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 20.940 Kč na týdenní tréninkový kemp

- Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 125.640 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), se sídlem Polička ve výši 34.900 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 100.000 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 5.000 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) Polička ve výši 146.580 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička ve výši 2.792 Kč na Pohár mladšího žactva Pardubického kraje v odbíjené

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička ve výši 10.470 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu, finále MČR v minivolejbalu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička ve výši 22.336 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička ve výši 111.680 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička ve výši 13.960 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež

- Bonanza Vendolí, z.ú, se sídlem Vendolí ve výši 27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Polička ve výši 70.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

- MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička ve výši  64.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov ve výši 9.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi

- Oblastní charita Polička, se sídlem Polička ve výši 27.900 Kč na pořízení kyslíkového koncentrátoru

- Oblastní charita Polička, se sídlem Polička ve výši 17.500 Kč na týdenní pobyt v Hostinném v Podkrkonoší pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče

- Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Litomyšl ve výši 15.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice ve výši 3.000 Kč na financování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce

- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy ve výši 17.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

- CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička ve výši 2.000 Kč na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička ve výši 7.000 Kč na částečné pokrytí finančních nákladů k zajištění provozu organizace

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička ve výši 3.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Podzimního Poličského závodu ve sportovní kynologii

- Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

- IHC Rebels Polička, z.s., se sídlem Polička ve výši 10.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a inline hokeji

- Klub českých turistů, odbor Polička, se sídlem Polička ve výši 10.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Poličkave výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička ve výši 2.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička ve výši 3.500 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička ve výši 3.500 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo žen

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši 41.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - překážky na požární sport

- Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička  ve výši 10.000 Kč na nákup stolů do spolkových prostor

- Jan Faltýnek, bytem Polička ve výši 2.000 Kč na náklady na startovné, závody, soustředění, materiální vybavení pro syna Jana, ročník 2006

- Zdeněk Červený, bytem Polička ve výši 12.000 Kč na činnost sportovního atletického družstva mládeže

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Josef Soukal, bytem Praha ve výši 25.000 Kč na vydání básnické sbírky pro děti s názvem Strašná Lenka ze Strašnic (náklady na ilustrace a vytvoření sazby)

- Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice ve výši 15.000 Kč na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička ve výši 7.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Jarního Poličského závodu ve sportovní kynologii

ZM schvaluje doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2020, schválených ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to o převedení částky 20.000 Kč v programu podpory výchovy a vzdělávání, převedení částky 10.036 Kč v programu podpory sportu a převedení částky 31.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

a/ ZM slučuje příspěvkovou organizaci zřízenou městem Polička Mateřskou školu Polička, Hegerova 427, se sídlem Hegerova 427, Polička s příspěvkovou organizací Mateřskou školou Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička, zřízenou městem Polička, ke dni 1. 9. 2020
s tím, že stanoveným dnem sloučení se převádí v plném rozsahu správa majetku ve vlastnictví města Poličky, všechna práva, pohledávky a závazky, jakož i úkoly a činnosti na přejímající organizaci Mateřskou školu Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička, s účinností od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy.

a/ ZM ruší své usnesení č.  13/b ze dne 24. 9. 2015 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu č. 1007992019 mezi městem Polička, jako nabyvatelem a ČR - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3 - Žižkov, jako převodcem, jejímž předmětem je převod části pozemku p.č. 836 označeného dle GP č. 2796-17/2020 jako pozemková parcela č. 836/1 o výměře 2090 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje vložení vodovodního řadu PVC DN 90 v délce 97,6 m na pozemcích p.č. 6561, 687, 731, 1228/19 a 6088/1 v k.ú. Polička, do hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička,  podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Městského muzea a galerie Polička dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.