Město Polička

obrázek

Radnice v novém i uvnitř

Radnice v novém i uvnitř

Téměř po dvou letech odborných prací bylo na konci listopadu 2022 dokončeno restaurovaní omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 1. patra poličské radnice. Náklady na restaurování jsou ve výši téměř 1,8 mil. Kč a odbornou práci zde provedly restaurátorky paní Magdalena Slavíková a Jana Waisserová.

Obnova vnitřních částí radnice zahrnovala velké množství odborné práce, uveďme pouze příklad - dočištění druhotného nátěru, injektáž a zpevnění barevné vrstvy, zpevnění nesoudržné štukové hmoty, injektáž dutin minerální maltou, tmelení, rekonstrukce mramorování na štukových prvcích, retuše a rekonstrukce malby na chybějících místech,

odstranění novodobých kamenných soklů u podlahy, doplnění malby na patkách pilastrů a barevné úpravy na bocích pilastrů, patinace stropu nátěrem….

Úpravy v 1. patře naší významné barokní památky budou pokračovat i dál, a to změnami v interiéru. Návrh úpravy interiéru 1. patra v budově radnice byl zpracován již v roce 2015. Záměrem je nahradit necitlivé stavební úpravy z roku 1983 tak, aby byla zvýšena reprezentativnost prostor s větším důrazem na historický charakter budovy. Předmětem návrhu je především výměna stávajících parket za mozaikové se vzorem, nahrazení bílé výmalby barevnou, nahrazení novodobých kovových svítidel křišťálovými lustry a s tím související úprava elektroinstalace, pořízení krytů akumulačních kamen, pořízení replik historického nábytku záclon a závěsů.

Uvnitř budovy dojde zároveň k rekonstrukci sociálního zařízení obřadní síně a pokračovat bude další etapa vnější obnovy pláště radnice.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města