Město Polička

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023) (zde).

Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 12. 12. 2022. Oznámení se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Doplňující informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky,
které se uskuteční v pondělí 19. 12. 2022 v 16:30 hodin v malém sále Tylova domu v Poličce.

Program:

1. složení slibu členy okrskových volebních komisí

2. vylosování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí

3. informace k organizaci voleb

 

Prosíme, abyste měli u sebe občanský průkaz.

Na tomto zasedání bude nutné vyplnit, případně aktualizovat, formulář pro členy okrskové volební komise. Za tímto účelem po Vás budeme vyžadovat následující údaje: rodné číslo, místo narození, bydliště, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, telefon, příp. e-mail.

 

Omluvit neúčast lze telefonicky nebo e-mailem

Mgr. Pavlína Novotná, tel. 461 723 880, novotnap@policka.org

paní Eva Klimešová, tel. 461 723 888, klimesova@policka.org

 

Prosíme o Vaši účast.

 

Zapisovatelky a vylosovaní předsedové a místopředsedové komisí se budou následně povinně účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, pořádaného ve spolupráci s Českým statistickým úřadem Svitavy ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 12.30 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce.