Město Polička

Smutný demografický vývoj se v roce 2022 ještě zhoršil

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,

velice rád bych i v roce letošním navázal na informace uveřejněné v Jitřenkách 2016 – 2021 a opětovně Vás informoval o celkovém demografickém vývoji v našem městě v roce 2022.

Rok 2022 byl bohužel pro Poličku jedním z nejhorších roků, a to především v počtu narozených dětí, kdy se narodilo o 15 dětí méně než v roce 2021. Pouhých 67 nově narozených dětí je velice málo a je velkou otázkou, co můžeme udělat pro zlepšení. Počet zemřelých se po dvou covidových letech vrátil na obvyklou úroveň a snad jsme z nejhoršího venku. Bohužel se v tomto roce odstěhovalo opět více lidí, než přistěhovalo. Celkový počet občanů přihlášených v našem městě se v roce 2022 snížil o 87 a k 1. lednu letošního roku v našem městě žilo 8.580 evidovaných občanů.

Je pravda, že opakovaně slýcháme z médií, že problém úbytku obyvatel řeší drtivá většina menších měst a obcí České republiky, podobné stesky jsem slyšel i na setkání starostů Pardubického kraje
od většiny z nich.

Důvodů je celá řada - malá porodnost, odchod mladých lidí do velkých měst, především do Prahy a měst Středočeského kraje, kde nachází větší možnosti pracovního uplatnění a mnohé další příležitosti.

Mám za to, že i přes všechny tyto závažné vnější důvody nemůžeme sedět se založenýma rukama v klíně, ale musíme usilovně hledat řešení tento nemilý vývoj zvrátit.

Často hovořím s místními podnikateli a všichni se shodují na tom, že v minulých letech do Poličky přišlo dostatek investorů a že současným největším problémem není nedostatek pracovních míst, ale nedostatek pracovníků všech profesí.  

Je jisté, že mají pravdu a naší prioritou musí na dlouhé roky být mimo jiné aktivně podporovat výstavbu dostupných bytů včetně rodinných domů po všech dostupných liniích s cílem, aby nám obyvatelé z našeho města neodcházeli.

Za velice slibnou cestu považuji odhodlání a vůli několika velkých firem postavit v Poličce bytové domy a byty nabídnout svým zaměstnancům, a to jak z Poličky, tak i z okolí. Věřím, že se jedná o zásadní možnost zvýšit počet bytů v našem městě s cílem nabídnout lidem v Poličce dostupné bydlení.  

Považuji za nezbytné z pozice města tuto formu výstavby bytů také podporovat, a především vyhledávat vhodné pozemky (v souladu s Územním plánem města Poličky), které vykoupíme, zasíťujeme a následně některé z nich prodáme za holé náklady místním odvážným firmám.

Samozřejmě musíme postupovat i po dalších cestách, připravit další parcely pro stavbu domků, vyhledávat a zvát vnější investory a developery apod.

K této aktivní politice, která dává naději na co nejrychlejší růst počtu nových bytů, potřebujeme samozřejmě peníze. Současná příznivá finanční situace našeho města nabízí touto cestou jít a využít i všech dalších řešení a možností k výraznému posílení počtu nových bytů. Naším cílem musí být připravit výstavbu několika stovek bytů, a ne se pouze jedním projektem na celou řadu let finančně vyčerpat.

Jaroslav Martinů

starosta města

 

rok                  zemřelí           narození         odstěhovaní      přistěhovaní       počet obyvatel

2011                  106                        109            139                        136                     8890

2012                  105                         70             148                        123                     8830

2013                    99                         72              143                       143                     8803

2014                    93                         77              160                       123                     8750

2015                   111                         82             118                        120                     8723

2016                    96                          69             149                        135                     8682

2017                    99                          93             134                        137                     8679

2018                    80                          92             162                        138                     8670

2019                    86                          92             175                         201                    8702

2020                   125                         87              143                        146                    8667

2021                   123                         82              161                        152                    8617

2022                    98                          67              185                        129                    8530