Město Polička

Sportovec Poličky 2022

Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců města Poličky za rok 2022 se uskuteční v pátek 14. 4. 2023 v 18:00 hod. v malém sále Tylova domu.

Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou předají ceny nejlepším sportovcům ve 4 kategoriích - žáci/žákyně (mladší a starší) - jednotlivci, žáci/žákyně (mladší a starší) - kolektivy, junioři/juniorky - jednotlivci, junioři/juniorky - kolektivy.

Jednotlivé sportovní kluby a organizace nominovaly širší výběr mladých sportovců a sportovních

kolektivů, sportovní komise z nich vybrala opravdu ty nejlepší.

Po době coronavirové, kdy probíhalo poněkud komornější vyhodnocování „Sportovce“, by chtěla nově ustavená Sportovní komise města Poličky navázat na dřívější vyhodnocování „Sportovce“ v poličské sokolovně a nabídnout mladým sportovcům pěkné kulturní prostředí při vyhodnocení jejich sportovních výkonů za rok 2022.