Město Polička

Kříž na centrálním hřbitově v Poličce - zájezd do umělcova ateliéru

Jménem města Poličky bych chtěla všechny zájemce pozvat na zájezd do kamenosochařské dílny akademického sochaře pana Petra Váni.

Mistr tvoří ve svém ateliéru v Dobřichovicích. Mezi jeho významná díla patří obnovený mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Petr Váňa navštívil Poličku 10. března 2023 a na centrálním hřbitově si sám vybral místo pro umístění svého díla – kříže znázorňujícího vzkříšeného Krista.

Při své návštěvě nás pozval do svého ateliéru. Určitě bude zajímavé se podívat, jak takové velké dílo vzniká.

Zároveň bychom navštívili kostel Krista Spasitele v Praze na Barrandově, kde se akademičtí sochaři Petr Váňa a jeho učitel profesor Stanislav Kolíbal podíleli na liturgickém vybavení nově postaveného kostela.

Zájezd se uskuteční v úterý 12. září 2023.

Odjezd a ostatní podrobnosti budou zveřejněny později.

Uvádím kontakty, na které je možno se do neděle 27. srpna 2023 přihlásit:

m.hamanova@seznam.cz

pevná linka 461 724 456

mobil 776 300 528

572 01  Polička, Husova 68

A nejlepší zpráva nakonec. Tento zájezd bude financovat město Polička, takže je pro všechny účastníky bezplatný.

Na setkání se těší Marie Hamanová.