Město Polička

Svoz nebezpečného odpadu (Lezník, Střítež, Modřec, Bořiny)

V pondělí dne 18.9.2023 proběhne svoz nebezpečného odpadu a použitých elektrozařízení v částech města Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných odpadů zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s., a proběhne v následujících intervalech: Lezník - Haná 15:15 – 15:25, škola 15:30 – 15:40, dolní Lezník (zast.) 15:45 – 15:55 a “U koryt“ 16:00 – 16:10. Ve Stříteži - u hřiště 16:25 – 16:35 a u hasičská zbrojnice 16:45 – 16:55. V Modřeci - u prodejny 17:15 – 17:25 a u rybníka (č.p. 6) 17:30 – 17:40. V Bořinách - u bytovek 17:55 – 18:05. Žádáme občany, aby neshromažďovali odpady na místech sběru před příjezdem sběrného vozidla, ale aby předávali odpady přímo obsluze vozidla! Informace o systému třídění odpadů v Poličce naleznete na adrese: na internetových stránkách města.