Město Polička

Signál v Poličce je zpět

Signál v Poličce je zpět a již od 16.11. 2023 v provozu. Nyní se řeší pouze optimalizace, aby nedocházelo k rušení TV signálu. "Vše by mělo být v pořádku a signál pro Poličku je opět plně funkční," informuje tiskový mluvčí společnosti CETIN a.s. Adam Zbiejczuk.

V červenci 2023 došlo k podpisu dohody s Poličskou nemocnicí,  s. r. o.  o možnosti umístění základnové stanice. V srpnu bylo provedeno místní šetření a realizační firma zpracovala projektovou dokumentaci.
V září proběhla výroba potřebných konstrukcí – nosníků, v říjnu stavba a instalace hardwaru.