Město Polička

obrázek

Participativní rozpočet 2. ročník

Participativní rozpočet 2. ročník

Město Polička vyhlašuje 2. ročník Poličského participativního rozpočtu.

Participativní rozpočet je moderním prostředkem k obohacení vztahů mezi občany města Poličky navzájem, taktéž mezi občany, politiky a úředníky města. Občané sami nominují projekty na zlepšení života v Poličce a následně hlasují o tom, které dosáhnou na finanční podporu. Město Polička v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

 • V rozpočtu města je pro rok 2024 vyčleněno 500 tisíc Kč.
 • Hranice nákladů na jeden projekt činí 20-250 tisíc Kč.

Výsledky hlasování

Hlasování probíhalo elektronicky celý duben a zapojilo se do něho 310 osob. Po kontrole hlasování byly hlasy tří respondentů vyřazeny.  V systému tak zůstalo 921 platných hlasů. Každá osoba totiž musela udělit dva kladné a jeden hlas záporný. Pořadí projektů je dáno výsledným počtem bodů po odečtení hlasů záporných od hlasů kladných.

 

Pořadí
Projekt
Pro
Proti
Výsledný počet bodů
1.
Dřevěné molo na Synském rybníku
177
47
130
2.
Hřiště jako zrcadlo
119
18
101
3.
Krmítka pro vodní ptactvo
80
29
51
4.
Poseďme si mezi květy
77
36
41
5.
Přístřešek v lese
60
45
15
6.
Šachové stolky
54
63
-9
7.
Pítko v parku
47
69
-22

 

 

 

 

 

 

 

S výsledky hlasování bude seznámena Rada města Poličky, ta rozhodne o realizaci návrhů. 

Děkujeme všem účastníkům ankety a navrhovatelům projektů.  Vaše náměty a postřehy k vylepšení veřejného života v Poličce jsou pro vedení města velice důležité. 

Už nyní můžete připravovat nové projekty. Příjem návrhů do 3. ročníku bude zahájen opět v lednu.

 

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno, probíhalo elektronicky celý duben.

 • O tom, které návrhy budou realizovány, rozhodují občané Poličky.
 • Ankety se mohou účastnit občané Poličky (Modřece, Stříteže, Lezníka) starší 12 let.
 • Každý hlasuje pouze jednou, osoba je autorizována prostřednictvím SMS.
 • Přidělují se vždy 2 kladné a 1 záporný hlas, rozhoduje výsledný počet bodů.
 • Nevyplnění povinných polí je důvodem k vyřazení hlasů respondenta.
 • S hlasováním můžou pomoct pracovníci úřadu, městské knihovny nebo informačního centra.

Návrhy 2. ročníku

Ve druhém ročníku participativního rozpočtu bylo podáno 13 zajímavých návrhů. Po projednání projektů pracovní skupinou pro participaci a konzultacích s úředníky, odborníky a navrhovateli jich vylo zařazeno do hlaování 7. 

(originály projektů naleznete v příloze)

Projekty zařazené do hlasování:

1. Dřevěné molo na Synském rybníku

 • Popis: Moderní pobytový prvek propojující zelený městský park s „modrým“ městským rybníkem. Během roku vybízí k posezení, relaxaci a odpočinku, v parném létě případně i k osvěžení končetin. V mrazivé zimě poslouží jako zázemí pro bruslaře a návštěvníky zamrzlé hladiny rybníka. V místě je zajištěn přístup kamenným schodištěm.
 • Místo realizace: Prostor u schodiště k rybníku naproti Hradební ulici.

2. Krmítka pro vodní ptactvo

 • Popis: Umístění krmítek s vhodnou stravou pro vodní ptactvo okolo Synského rybníka. Kachny a labutě jsou denně krmeny nevhodnou stravou - převážně pečivem. V krmítkách, která známe ze zoologických zahrad, bude možné získat za mince či žetony vhodné krmivo, např. v podobě granulí. Projekt přispěje ke zlepšení kvality života ptactva i vody, zároveň také pomůže k osvětě dětí a široké veřejnosti.
 • Místo realizace: Vhodná místa okolo Synského rybníka.

3. Hřiště jako zrcadlo

 • Popis: Obnovení dětského hřiště a kultivace okolního prostoru. Hřiště kdysi komunitně vybudované a po desetiletí hojně využívané je nyní obklopeno kontejnery a bez herních prvků.  Pojďme ho znovu vybudovat. Je třeba upravit prostor, vysadit zeleň, vyměnit lavičky, obnovit  a doplnit herní prvky nejlépe v přírodním provedení.
 • Místo realizace: Hřiště na nároží ulic E. Beranové a Eiseltovy.

4. Pítko v parku

 • Popis: Městský park slouží v horkých dnech k úkrytu před sluncem pro kolemjdoucí i pro turisty. Chybí zde možnost opláchnout si ruce a obličej, občerstvit se nebo doplnit vodu do lahve. Řešením by bylo zřízení pítka v parku na dostupném a frekventovaném místě například poblíž dětského hřiště nebo u mostu dle finančních možností města. 
 • Místo realizace: Městský park.

5. Šachové stolky

 • Popis: Pojďme rozvinout královskou hru v královském městě. Vytvoříme skvělá místa k setkávání lidí a smysluplnému trávení volného času návštěvníků i občanů města, které má bohatou šachovou tradici.  Šachové stolky obohatí veřejný prostor, mohou být kvalitním drobným prvkem městského mobiliáře. Umístění a podobu stolků by měl navrhnout architekt.
 • Místo realizace: Palackého náměstí, park, Liboháj, Náměstí Bohuslava Martinů.

6. Poseďme si mezi květy

 • Popis: V každém domě jižní strany náměstí je provozovna s občerstvením a chodník v letní sezóně zaplní zahrádky. Pojďme si posezení zpříjemnit květinami. V místech, kde se dělí budovy a tedy i zahrádky, umístíme vyšší stabilní stojany s květinami, což povede ke sjednocení a zatraktivnění celého prostoru. Může se jednat o konstrukci z palet nebo truhlíky ze dřeva či imitace kamene.
 • Místo realizace: Chodník jižní strany Palackého náměstí.

7. Přístřešek v lese

 • Popis: Město Polička vlastní rozsáhlé lesní pozemky, kterými vedou turistické trasy. Dřevěný přístřešek se skromným posezením poslouží všem kolemjdoucím k odpočinku na túře, přečkání nepříznivého počasí či k nouzovému přenocování. Přístřešek bude vyroben ze dřeva a jeho design se může inspirovat podobnými útulnami Lesů ČR či krkonošskou útulnou ATÜLN.
 • Místo realizace: Vhodné místo poblíž turistické trasy v městských lesích v okolí Telecí, Borové či Svojanova.

Projekty nezařazené do hlasování:

X.8.   Zastínění dětského hřiště

 • Popis: Teploty v letních měsících jsou příčinou neobyvatelnosti hřiště. Než vzrostou vysazené stromy je vhodným řešením instalace stínící plachty, běžně od jara do podzimu využívané na dětských hřištích. Navrženy jsou 2 stínící plachty, jedna nad pískoviště a druhá nad přilehlé posezení o rozměrech 5x3 m a 4x4 m.
 • Místo realizace: Oranžové hřiště v lokalitě Bezručova (park Zahrádky), vedle bytových domů na ulici Seifertova.
 • Komentář pracovní skupiny: Tento projekt byl podán v 1. ročníku a umístil se na 4. místě. Zastupitele města zaujal natolik, že se ho rozhodli zařadit do rozpočtu roku 2024. Do hlasování proto již nebyl zařazen.

X.9.  Výuková recyklační stanice

 • Popis: Malá druhovýroba na zpracování plastových odpadů, kde bude možné na vlastní oči vidět, a vlastními silami vyzkoušet, jak se plasty dají jednoduchým způsobem dál využít. Výsledkem budou jednoduché výrobky jako mísy, desky, náušnice nebo lavička a také vědomí, že to jde. Studenti mohou podnítit nové tvary forem a další využití recyklovaných plastů. Celá myšlenka je zpracována na www.preciousplastic.com jako "open source".
 • Místo realizace: Polička - v docházkové vzdálenosti pro školy a spolky.
 • Komentář pracovní skupiny: Projekt nesplňuje podmínky pro zařazení do hlasování. Velkou neznámou je místo. Protože se jedná o dílnu vybavenou stroji, nemůže být úplně volně přístupná s ohledem na bezpečnost a obsluhu strojů. Dílna bude vyžadovat prostor k umístění strojů, ale také uložení materiálu, bude generovat náklady na energie a bude potřebovat „správce“. Autor návrhu byl vyzván k návrhu konkrétního prostoru, této možnosti však nevyužil. Projekt by mohl být inspirací pro některou z příspěvkových organizací města, která by našla pro tento krásný a užitečný záměr prostor. Umíme si představit, že by dílna mohla fungovat podobně, jako dopravní hřiště. Pak by mohl být návrh doporučen ke hlasování. Pokud by se nápadu ujal některý ze spolků nebo parta nadšenců, o příspěvek je možné požádat z dotačních titulů města, o jeho podpoře by pak rozhodla příslušná komise.

X.10. Odpočinkové místo u Divadelního klubu

 • Popis: Odpočinkové místo za parkovištěm u Divadelního klubu podél Bílého potoka s několika lavičkami a štěrkovým chodníkem. Popř. by se tam dalo vysázet několik stromů, aby časem mohly stínit a poskytovat v parných letních dnech ochlazovací prostor, jenž například chybí na Palackého náměstí a z toho důvodu se tam nikdo nechce dlouho zdržovat.
 • Místo realizace: Louka mezi parkovištěm u Divadelního klubu a Bílým potokem.
 • Komentář pracovní skupiny: Projekt nelze zařadit do hlasování z důvodu kolize s jiným záměrem města. V místě bude vystavěna dešťová zdrž na odlehčení kanalizace. Ke stavbě je vydáno stavební povolení a zastupitelstvo schválilo záměr financování stavby z rozpočtu roku 2024-25. Po dokončení díla bude řešen záměr rozšíření parkoviště. Výsledná podoba parkoviště bude jistě veřejně diskutována, součástí by mohla být i odpočinková zóna. Autor návrhu byl se stavem obeznámen a byl vyzván k podání náhradního obdobného návrhu, této možnosti však nevyužil.

X.11. Úpravy hřbitova sv. Michaela

 • Popis: Hrob Bohuslava Martinů, hudebního skladatele a nejslavnějšího poličského rodáka, navštěvují lidé nejen z naší republiky, ale i z ciziny. Proto je třeba, aby i okolí hrobu bylo vizitkou města. Na zvelebování hřbitova se podílím nejen svou prací, ale i nemalými finančními prostředky. Proto bych byla ráda, kdybych v této započaté práci mohla pokračovat i nadále. Je potřeba se také starat o opuštěné hroby, zrenovovat kovové kříže a mříže kolem hrobů, sochy apod. To vyžaduje odbornou restaurátorskou činnost včetně odstranění starých nánosů nečistot, rzi, starých nátěrů, obnovení zlacení a stříbření na černém podkladě a další související práce. Pro příspěvek od města bych zřídila transparentní účet, odkud bych čerpala prostředky na úhradu faktur, které vystaví odborní restaurátoři. Pokud dostanu od poličské veřejnosti hlasy, budu za každý příspěvek velmi vděčná. Odborné restaurátorské práce jsou velmi nákladné.
 • Místo realizace: Prostranství hřbitova kolem kostela sv. Michaela.
 • Komentář pracovní skupiny: Projekt nesplňuje podmínky pro zařazení do hlasování. Pozemek hřbitova je ve vlastnictví města a správu pohřebiště provádí společnost T.E.S. s.r.o. Zařízení hrobových míst je ale soukromým vlastnictvím nájemců hrobových míst. Během trvání nájmu nesmí správce do hrobového místa zasahovat a veřejné prostředky nelze vynakládat na cizí majetek. Problém opuštěných hrobů je složitější, ale zjednodušeně řečeno, pomine-li účinek nájemní smlouvy, místo a zařízení se stane po čase opuštěným, mělo by dojít k jeho likvidaci. Výjimkou je případ, kdy je opuštěné zařízení radou města prohlášeno za „cenný náhrobek“, pak je jeho údržbu povinno zajistit město a koná tak prostřednictvím správce pohřebiště. Podobné je to s pietními místy a válečnými hroby. Financování údržby cenných hrobových míst je tak zajišťováno z rozpočtu města, stejně tak jejich případné opravy či revitalizace. Občanská iniciativa je i v tomto odvětví velice vítaná. Umíme si představit, že by zde působil spolek, který by pomáhal s opravami a renovací cenných míst. Na jeho činnost by pak bylo možné žádat o příspěvek z programové dotace města i jiných veřejných zdrojů, jistě by rádi přispěli i drobní dárci. Zásahy do objektů by ale měly probíhat plánovaně a vždy se souhlasem správce pohřebiště respektive vlastníka zařízení. Aby mohl být návrh zařazen do hlasování, měl by se vztahovat ke konkrétním objektům ve vlastnictví města s upřesněním rozsahu provedení oprav. Zřízení zvláštního účtu není technicky možné, vlastní realizaci, ve spolupráci s podatelem návrhu řídí úředníci, a úhrada projektu pobíhá přímo z bankovního účtu města.

X.12. Vodohospodářský projekt

 • Popis: Kvalitní pitná voda, odtékající z domácích či firemních domácích spotřebičů a její zužitkování. Kvalitní pitná voda odtékající z domácích spotřebičů, neb z pouhého sprchování, pravidelného umývaní rukou či koupelí zbytečně putuje do odpadu. Uvedené subjekty, by mohly pitnou vodu v domácím prostředí prostřednictvím nabídnuté malé domácí čističky opět zužitkovat.
 • Místo realizace: Polička, obce, města, celá ČR, státy.
 • Komentář pracovní skupiny: Projekt nesplňuje podmínky pro zařazení do hlasování. Nelze zařadit projekt, který by podporoval investici do soukromého vlastnictví. Kdyby se návrh vztahoval ke konkrétní budově ve vlastnictví města, mohl by být do hlasování zařazen, pokud by splnil podmínky finančního limitu pro daný ročník. Pak by měl návrh obsahovat podrobnější řešení. Jedná se o velmi vážné téma, velký veřejný zájem, ale částka schválená v rozpočtu k participaci bohužel nemůže vyčistit všechnu vodu světa.

X.13. Psí park Polička

 • Popis: Místo, kde mohou psi volně pobíhat a setkávat se s ostatními. Oplocený pozemek rozdělený do zón pro psy různých velikostí vybavený prvky pro vyžití a výcvik psů i odpočinek jejich pánů.
 • Místo realizace: Pod pivovarem nebo u Liboháje.
 • Komentář pracovní skupiny: Projekt nesplňuje podmínky pro zařazení do hlasování. Pozemek pod pivovarem není ve vlastnictví města, výsledek případného jednání s vlastníkem nelze předjímat. Zemědělský pozemek nad Libohájem je vázán pachtovní smlouvou s delší výpovědní lhůtou. Není tak možné splnit podmínku realizovatelnosti do září následujícího roku. Oba pozemky jsou dle územního plánu mimo zastavěné území v plochách, kde je výstavba oplocení přípustná velice omezeně. Také přivedení vody na obě místa je komplikované. Doporučujeme navrhovateli pokusit se najít jiné vhodné místo. Návrh by mohl být také inspirací pro Kynologický klub – zájmový spolek, který má ve městě oplocený areál nedaleko pivovaru pro výcvik psů přizpůsobený. Rozšíření aktivit v areálu i pro širší veřejnost by mohlo být dobrým řešením. Spolek má možnost požádat každoročně o příspěvek třeba na doplnění prvků z dotačních titulů města.

 

Harmonogram 2. ročníku

 • Podání návrhů – od 10. 1. do 15. 2. 2024
 • Kontrola projektů – únor/březen 2024
 • Hlasování – duben 2024
 • Schválení vítězů radou města - květen 2024
 • Zahájení realizace

Pravidla

Zastupitelstvo města Poličky schválilo pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu dne 20. 4. 2023. Úplné znění pravidel je zde.

 • Návrh je možné podat výlučně elektronicky prostřednictvím formuláře na těchto stránkách.
 • Navrhovatelé, kteří nemohou či nechtějí využít k podání návrhu internet, mohou požádat o pomoc s vložením do systému koordinátora participace Městského úřadu Polička, zaměstnance Informačního centra Polička nebo Městské knihovny Polička. V takovém případě je osobní návštěva na daných místech nezbytná.
 • Návrh může podat fyzická osoba starší 12 let s trvalým pobytem v ČR.
 • Každá osoba může podat pouze jeden návrh v jednom ročníku.
 • Navržený projekt musí být na veřejně přístupném místě, na pozemku nebo v objektu ve vlastnictví města Poličky. Vlastnictví lze ověřit například na: Nahlížení do KN nebo GIS portál města Poličky.
 • Projekt může být investiční i neinvestiční povahy, může být stavbou, mobiliářem, aktivitou, úpravou…
 • Hranice nákladů na jeden projekt činí 20-250 tisíc korun včetně případné projektové přípravy.
 • Projekt musí být realizovatelný do září následujícího roku.
 • O zařazení projektu do hlasování rozhodne pracovní skupina pro participativní rozpočet.

Podání návrhu

V současné době není možné podat návrh, příjem byl ukončen. 

Pracovní skupina pro participativní rozpočet

Pracovní skupina posoudí soulad projektu s pravidly, s územním plánem a strategickými dokumenty města, kolizi s připravovanými nebo probíhajícími projekty města, proveditelnost a udržitelnost projektu, majetkové vztahy, soulad s právními předpisy, možnosti technického řešení, finanční náročnost projektu a případných budoucích provozních nákladů, termín realizace. Rozhodne pak, které projekty budou zařazeny do hlasování.

Rada města na svém zasedání dne 29. května 2023 jmenovala pracovní skupinu pro participativní rozpočet v tomto složení:

 • Ing. Martina Vopařilová, koordinátor participace, referentka OÚPRaŽP
 • Mgr. Libor Vaščík, referent pro krizové řízení a osadní výbory
 • Bc. Karolína Pachovská, referentka správy majetku
 • Bc. Světlana Češková, zastupitelka (Otvírání Poličky)
 • Libor Jelínek, zastupitel (ANO 2011 a nezávislí)

Kontakty:

 • Ing. Martina Vopařilová, koordinátor participace, referentka OÚPRaŽP, voparilova@policka.org, 468 001 714