Město Polička

Informace z Bytové komise

Bytová komise vyzývá stávající žadatele o nájem obecního bytu k aktualizaci jejich žádosti na Odboru správy majetku – Romana Findejsová, DiS., findejsova@policka.org , 461 723 813. Zároveň připomínáme všem občanům možnost si podat žádost o nájem obecního bytu ve velikosti 1+kk až 3+1. Přidělování bytů probíhá průběžně během roku vzhledem k aktuální obsazenosti obecních bytů.