Město Polička

Výroční zpráva za rok 2023 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023
dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177 

1)  V roce 2023 bylo podáno 20 písemných žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

2) Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

b) Odvolání podáno nebylo.

3) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

4) Výhradní licence poskytnuta nebyla.

5) Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

 

Tato výroční zpráva byla schválena usnesením Rady města Poličky č. 52 ze dne 19. 2. 2024.