Město Polička

Informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 14. 5. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - projektová dokumentace

Město Polička obdrželo dne 8. 4. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“). V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. bylo žadateli bylo na jeho dotazy sděleno, že úhrada za zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy zimního stadionu…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 4. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pozemní komunikace

Městský úřad Polička obdržel dne 5. 3. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2023 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023 dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177  1)  V roce 2023 bylo podáno 20 písemných žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - POKOS

Městský úřad Polička obdržel dne 21. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam stavebních projektů

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavby fotovoltaických elektráren

Městský úřad Polička obdržel dne 5. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - spisová značka, spisový přehled

Městský úřad Polička obdržel dne 28. 12. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024 naleznete v příloze tohoto článku.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vodní dílo

Městský úřad Polička obdržel dne 16. 11. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - směnné smlouvy

Městský úřad Polička obdržel dne 28. 8. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - připomínky a námitky k opatřením obecné povahy

Městský úřad Polička obdržel dne 1. 8. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - fotovoltaické elektrárny

Městský úřad Polička, stavební úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 7. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel požadoval informace týkající se staveb fotovoltaických…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o povolení k odstranění staveb

Městský úřad Polička, stavební úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 18. 7. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí o povolení…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 4. 7. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 7. 6. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 24. 5. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 25. 5. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 5. 4. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 29. 3. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 3. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace týkající se kontroly a všech…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou žadatel požadoval zaslání investičních plánů města na rok 2023, případně zaslání rozpočtu na rok 2023, pokud obsahuje požadované informace.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 27. 2. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace týkající se kontroly…

Výroční zpráva za rok 2022 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů   Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177    1)  V roce 2022 bylo podáno 15 písemných žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím…

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2023

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2023 - viz příloha

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 3. 1. 2023 byla na MěÚ Polička doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz přílohy.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 7. 12. 2022 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 29. 4. 2022 byla doručena Městskému úřadu Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2022

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022 - viz příloha

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 7.1.2022 byla na MěÚ Polička doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím- viz příloha.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - viz přílohy  

Poskytnutí informací podle zákona č. 106 /1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2021

Dne 29. 7. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 14. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 3. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 4. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 28. 1. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.    

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106-1999 Sb.o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 9. 10. 2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14. 9. 2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.  

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle žádosti.

Poskytnutí informací Navitel s.r.o.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, (dále jen „správní orgán“) jakožto povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 06. 05. 2020 prostřednictvím e-podatelny…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyřízení žádosti k dokumentaci případu dle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Využití mediace v praxi OSPOD.

Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 15.1.2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2020

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády…

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 30.12.2019 byly dvěma žadateli při jednání podány ústně do protokolu dvě shodné žádosti podle zák.č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle z. č.106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 13.09.2019 - dle z.č. 106/1999 Sb. - viz. příloha

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 6.6.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Dne 6.2.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.  

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019

Sazebník za informace poskytované  městem  Polička pro rok  2019 dle  z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.1.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.