Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

veřejně přístupná účelová komunikace v zahradní kolonii, parcela parcelního čísla 6190/1 v katastrálním území Polička

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/13726/2023
 vyvěšeno:
23. 5. 2023
 sejmuto:
8. 6. 2023