Město Polička

Statistika činnosti Městské policie Polička za rok 2018

 • Obdržené žádosti – 327
 • Obdržené stížnosti - 153
 • Počet případů řešených na místě - 515
 • Počet odchycených psů - 20
 • Řízení pod vlivem alkoholu - 4
 • Přestupky proti majetku – 1
 • Dopravní přestupky – 494
 • Počet přestupků postoupených správním orgánům - 216
 • Přestupky proti veřejnému pořádku – 12
 • Trestné činy - 7
 • Převoz do protialkoholní záchytné stanice - 3
 • Odvody peněz:
  • Parkovací karty – 550.100,-Kč
  • Tržnice – 429.150,-Kč
  • Uložené pokuty – 116.800,-Kč
  • Parkovací a vjezdové automaty – 1.205.046,-Kč

 Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši: 2.301.096 ,-Kč