Město Polička

Statistika činnosti Městské policie Polička za rok 2019

Obdržené žádosti – 383

Obdržené stížnosti - 158

Počet případů řešených na místě - 997

Počet odchycených psů - 25

Řízení pod vlivem alkoholu - 1

Přestupky proti majetku – 1

Dopravní přestupky – 459

Počet přestupků postoupených správním orgánům - 329

Přestupky proti veřejnému pořádku – 3

Trestné činy - 2

Převoz do protialkoholní záchytné stanice – 1

Počet doručených písemností na žádost příslušných orgánů - 95

 

Příjmy z činnosti městské policie:

Parkovací karty – 584.600,-Kč

Tržnice – 398.085,-Kč

Uložené pokuty – 123.000,-Kč

Parkovací a vjezdové automaty – 1.249.793,-Kč

Vyhrazená parkovací místa – 12.000,-Kč

 Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši: 2.367.478 ,-Kč