Město Polička

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,

dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě.

S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu obyvatel k 1. 1. 2020 činí v našem městě 8702. Nejvyššího počtu obyvatel v Poličce bylo dosaženo v roce 1997, a to 9319. Následně bylo dlouhé období, kdy se tak jako i v mnoha dalších menších městech, počet obyvatel snižoval a k 1. 1. 2019 činil 8 670. V roce 2019 se narodilo 92 dětí (v roce 2018 také 92), počet zemřelých dosáhl počtu 86 (v r. 2018 - 80), odstěhovaných 175 (v r. 2018 - 162) a přistěhovalých 201 (v r. 2018 pouze 128), došlo tedy k meziročnímu přírůstku 32 lidí.

Věřím, že v tomto zásadním a velmi toužebně očekávaném vývoji se odráží reálná situace v našem městě – dostatek rozmanitých pracovních pozic a velmi rozsáhlá výstavba rodinných domků vč. domů bytových. Ovoce přináší velké množství, cca 200 městem zasíťovaných a prodaných parcel pro výstavbu rodinných domků a též i výstavba 54 bytů, které město Polička dokončilo v roce 2019. Při této příležitosti musím zmínit i významné přispění firem pana Petra Švandy a pana Radima Totuška, kteří se v minulých letech také velmi zasloužili o nemalý nárůst počtu nových bytů v Poličce. Nové byty vznikly i díky svazku obcí AZASS.

Vážení a milí spoluobčané, važme si této příznivé situace, ve které se odráží velké úsilí našeho města. Žijeme v době, kdy současný životní styl rychle mění tradiční životní návyky. Celá jedna třetina, tj. 1.500.000, domácností v naší zemi žije jako single, tj. pouze jeden člověk v bytě. Zdaleka se již nejedná pouze o starší lidi, ale čím dál častěji tento způsob života preferují mladí lidé. Je přirozené, že tato změna přináší velké požadavky na celkový počet bytů.  Myslím, že dobře víte, o čem píši a každý z Vás má ve svém okolí mnoho jednočlenných domácností.Tyto změny se dotýkají téměř celé naší republiky. Venkov a malá města se i nadále vylidňují, a to ve prospěch velkých měst, především Prahy a Středočeského kraje.O to více si važme situace v našem malém městě, kde se nám nejen podařilo zastavit ubývání obyvatel, ale dokonce trend otočit ve prospěch nárůstu počtu lidí.

Považuji to za zásadní věc pro celkovou prosperitu města, a to ve všech možných směrech. Polička je krásným místem k životu, má celou řadu předností, díky nimž, bude i nadále pro obyvatele atraktivní. Mám za to, že veškeré zásadní aspekty pro spokojený život jsou na solidní úrovni. Kapacita škol, mateřských školek, sportovní a kulturní využití, velké občanské aktivity mnoha spolků a další důležité věci jsou též na vysoké úrovni. Naší povinností je i nadále správnou a uvážlivou podporou ze strany města usilovat a přispět k současnému pozitivnímu vývoji.  

 

Jaroslav Martinů, starosta města