Město Polička

Tiskové zprávy

Úvodní fotografie ke článku

Opravované úseky v  červenci a srpnu - silnice I/34 - aktuální foto ke dni 9.7.

Od 1.7. 2024 opět na 60 dní bude rekonstruován úsek…

Město Polička přispěje na nově narozené občánky

Rada města Poličky schválila 4. března 2024 novinku, která má za cíl podpořit porodnost v našem městě.  Jedná se o Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na narozené dítě. Tento alespoň symbolický dárek umožní vyplatit 5 tis. Kč pro každého nově narozeného občánka v Poličce.  Zároveň byla do rozpočtu města pro tento rok vyčleněna částka 400 tis. Kč, která…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební úpravy chodníku na ulici Starohradská

Stavební práce probíhají nejen na silnici…

Úvodní fotografie ke článku

Infrastruktura I. etapy lokality Jih I

Velké stavební práce probíhají…

Úvodní fotografie ke článku

Nově komunikace do průmyslové zóny

Komunikace ze Sídl. Hegerova do průmyslové zóny…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto

Během letnícíh prázdnin probíhá…

Letní sezóna - cestovní doklady

Informace o cestovních dokladech na letní sezónu.

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce průtahu na Široký Důl jede na den přesně

Rekonstrukce silnice I/34, která byla zahájena na začátku…

Úvodní fotografie ke článku

Kastelán Miloš Dempír končí na hradě Svojanově

Po sedmnácti letech opouští hrad Svojanov jeho kastelán Miloš Dempír. Pan kastelán ukončil svoji práci pro město Polička na vlastní žádost. Odchází na zámek Poláky, který…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce Haškova a Erbenova

Město Polička realizuje rekonstrukci výše uvedených ulic v hodnotě 28,8 mil. Kč. Stavbu provádí na základě výsledku výběrového řízení společnost Swietelsky stavební s.r.o.  Práce…

Úvodní fotografie ke článku

Návštěva maďarských školáků

V červnu se uskutečnila tradiční výměna žáků…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce silnice I/34 u Poličky pokračuje na plné obrátky

TZ 6. 6. 2024 Rekonstrukce silnice I/34 v úseku Polička –…

Úvodní fotografie ke článku

Prostranství před vlakovým nádražím – práce zahájeny

V pátek 7. 6. 2024 byly zahájeny práce na úpravách části prostranství před vlakovým nádražím (viz přiložené situace). Termín dokončení je konec července letošního…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské koupaliště připraveno na léto

V Poličce je v plánu otevřít městské…

Úvodní fotografie ke článku

Vylepšujeme prostory městského úřadu

Po loňské rozsáhlé rekonstrukci vnitřních…

Člověče jdeme na jedno!

Nejen na jedno, ale hlavně na návštěvu Královských věnných měst vás zve další letní magazín KVM! Inspirujte se nabídkou na výlety a dobrodružství, ať už si vyberete k návštěvě jedno z devíti měst nebo všechna. Brány měst - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto…

Úvodní fotografie ke článku

Maďarské ohlédnutí

1.května 2024, symbolicky v den 20. výročí podpisu…

Úvodní fotografie ke článku

Kastelán Miloš Dempír získal Ocenění Pardubického kraje

Za dlouholeté a záslužné působení ve funkci…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí…

Úvodní fotografie ke článku

Začala oprava silnice I/34

Bezpečnějšího povrchu se dočkají řidiči na vytíženém…

Velká oprava silnice I/34 v Poličce

V rámci stavby bude zahájena celá rekonstrukce silnice dne 2.5. 2024 na 60 dní v úseku od křižovatky na Jimramov až po křižovatku Tylův dům (IV. etapa, kde bude doprava řízena semafory) a od křižovatky na Střítež po konec intravilánu města Polička (II. etapa, provoz jednosměrný od Hlinska směrem do centra města). Objízdná trasa povede z Poličky přes Střítež na Široký Důl a zpět napojení na křižovatku…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání hokejovým přeborníkům

„Milí a udatní hokejoví hoši a děvčata,“…

Úvodní fotografie ke článku

Historické zasedání poličských radních

Přesně na den po 280 letech zasedali poličští radní v prostorách barokní radnice. Ano, úplně první slavnostní zasedání městské rady se tu konalo 22. dubna 1744.  V pondělí…

Úvodní fotografie ke článku

Nové parkoviště na ulici Luční

24 nových parkovacích míst pro osobní…

Nový statut Jitřenky

Jak již byli občané informováni  v měsíčníku Jitřenka (v březnu 2024), připomínáme, že od 1. května 2024 platí nový statut Jitřenky. Jeho plné znění najdete zde https://www.policka.org/jitrenka/ Statut periodického tisku Jitřenka s účinností od 1. 5. 2024 schválila Rada města Poličky dne 5. února 2024 a je tedy platný od květnového čísla měsíčníku. Součástí…

Jednání ZM a rekonstrukce zimního stadionu

Na čtvrtek 4. dubna 2024 bylo svoláno zasedání Zastupitelstva města Poličky. Na programu jednání byl jediný bod programu - rekonstrukce Zimního stadionu v Poličce.  Starosta města svolal zastupitelstvo na základě žádosti opozičních zastupitelů. Vzhledem k tomu, že program nebyl schválen, bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Rádi bychom Vám tímto sdělili informace o vývoji celé…

Rozpočet roku 2024

Zastupitelé města Poličky schválili na svém zasedání ve čtvrtek 22. února 2024 nejdůležitější dokument roku, tím je rozpočet 2024. Konečnému schválení předcházela dlouhá a podrobná diskuse zastupitelů, ale i několikahodinové pracovní zastupitelstvo, rozpočet také projednal finanční výbor a samozřejmě rada města.  Příprava rozpočtu tedy byla dlouhá a důkladná.…

Úvodní fotografie ke článku

Ročenka 2023 a kontaktník

Čerstvě vytisknuté Ročenky města Poličky 2023 a také kontaktníky jsou ode dneška k dispozici v IC Polička.

Jarní zalesnění našich lesů

V jarním období čeká poličské lesy velká obnova a zalesnění. Upřesňuje Ing. Radek Krejčí, vedoucí Odboru lesního hospodářství: „Vysazovat budeme na všech lesnických úsecích, dohromady 270 000 kusů sazenic, cca zalesníme 50 ha holin. V druhové skladbě bude převažovat smrk (138 000 ks), buk lesní (50 000 ks) a dub letní (28 000 ks). Z ostatních…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro Ing. Adolfa Kleina

Významné životní jubileum, krásných…

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Úvodní fotografie ke článku

Finanční podpora pro stomatologa

Město Polička nutně potřebuje a hledá stomatologa! Nabízíme finanční příspěvek 800 000 Kč. V Poličce v průběhu posledních let ukončilo poskytování stomatologické péče několik lékařů.…

Informace o rekonstrukci silnice I/34 v Poličce

Od května do srpnna 2024 bude probíhat rekonstrukce části silnice I/34 mezi Masokombinátem Polička a evangelickým kostelem (ul. Starohradská, Vrchlického a část nábřeží Svobody). Investor akce je ŘSD ČR, zhotovitelem je Skanska a.s.  Bude se jednat o částečnou uzavírku a doprava bude aktuálně řízena dočasným dopravním značením. 

Tylův dům hostil sportovce již popatnácté!

Slavnostní večer v zcela zaplněném sále Tylova domu v Poličce patřil ve středu 14. února sportovcům. Uskutečnil se zde již patnáctý galavečer spojený s vyhlášením ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy.  Večerem provázel jako vždy výborný Radek Šilhán. A že nebylo lehké vítěze vybrat svědčí i fakt, že organizátoři letos vyhodnotili…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro paní Vladimíru Střílkovou

17. 2. 2024 slaví významné životní jubileum ředitelka MŠ Polička, Palackého nám.  paní Vladimíra Střílková. K blahopřání se připojilo i vedení města Poličky a další…

Úvodní fotografie ke článku

Děti přinesly „masopust“

V úterý 13. února přinesly děti a paní učitelky z MŠ na Palackého nám. jako každý rok masopustní veselí do chodeb městského úřadu. Předvedly své krásné karnevalové…

Úvodní fotografie ke článku

Vítáme prvního občánka roku 2024

Prvním občánkem tedy občankou města Poličky 2024 je…

Úvodní fotografie ke článku

Poličští prvňáčci korunováni

Starosta města Jaroslav Martinů a místostarosta Pavel Štefka…

Rada města doporučila referendum o hazardu

Rada města Poličky dne 8. ledna 2024 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o vyhlášení místního referenda ve věci hazardu na území města Poličky. Referendum by podle návrhu mělo proběhnout v červnu v termínu konání voleb do Evropského parlamentu, tedy ve dnech 7.- 8. 6. 2024. Jaký je důvod tohoto rozhodnutí a co mu předcházelo? Na konci minulého roku vzbudilo negativní reakce mezi řadou…

Dobré dopoledne z Poličky

Celé dopoledne ve středu 8. 11. 2023  na Českém rozhlase Pardubice patřilo Poličce! Rozhovory o životě v našem městě, o našich památkách, zajímavosti.  Poslechněte si! https://pardubice.rozhlas.cz/ Zde si můžete poslechnout vysílání z našeho města.  Dobré dopoledne z Poličky odstartovalo v 9 hodin! https://program.rozhlas.cz/zaznamy?_gl=1*higjpo*_ga*MTI1MzQ4NzMyMi4xNjk3MDA0MTYy*_ga_NHXTP7RWNV*MTY5OTUxMTgwMi41LjEuMTY5OTUxMTgyNi4wLjAuMA..#/pardubice/2023-11-08 Děkujeme…

Diskuse nad nájemními byty – chceme jich více a za méně peněz!

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi z důvodu dlouhé a složité diskuse, která vyvrcholila na posledním zasedání zastupitelstva 23. února ve věci výstavby nových bytů v areálu bývalého Dětského domova, přiblížit postoj rady města a většinový názor zastupitelstva, které rozhodlo zatím o tom, že zveřejníme nabídku prodeje připraveného…

Úvodní fotografie ke článku

Dny Poličky ve Westerveldu 2011

Početná delegace našeho města se vydala ve čtvrtek 8.…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

10. listopadu 2022 proběhla v Divadelním klubu v Poličce Prezentace…

Úvodní fotografie ke článku

Hohenemský sbor rozezpíval nejen festival Polička 555

Mužský pěvecký sbor z rakouského partnerského…

Úvodní fotografie ke článku

Prezentovali jsme Poličku v Hohenemsu

Hudba, tanec, zpěv, dobré jídlo a pití, krásné…

Úvodní fotografie ke článku

Zahraniční delegace na návštěvě v Poličce

Ve dnech 14. - 17. května navštívily naše město…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí…

Úvodní fotografie ke článku

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého…

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu…

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem…