Město Polička

obrázek

Budova dětského domova – co dál?

Budova dětského domova – co dál?

Město Polička má s budovou dětského domova velké plány pro další využití. Vzniknout tu má bytový dům až s 20 nájemnými byty různé velikosti, od 1+1 po 3+1. Jedná se tedy o další místo, které by mělo městu pomoci s poptávkou po volných bytech.  V současné době se připravuje zadání pro vyhlášení architektonické soutěže na realizaci domu.  Součástí zadání je kromě budovy samotné i využití prostoru zahrady. Soutěž by měla být vyhlášena v červenci tohoto roku a město na ni v rozpočtu vyčlenilo 1 mil. Kč. Zpracování projektové dokumentace by mělo proběhnout v příštím roce. A předpokládaný začátek stavby je rok 2022.

Ke změnám a k využití domova dochází díky transformaci systému péče o děti, cílem je postupné opouštění ústavního způsobu a zajišťování péče „v přirozeném rodinném prostředí“. Z tohoto důvodu město pronajímá Pardubickému kraji pro děti z dětského domova byt v Pomezí a byt v nové lokalitě Bezručova. Město zároveň prodalo Pardubickému kraji pozemek v lokalitě Bezručova pro výstavbu nového domu pro bydlení osmi dětí a personálu. Právě na základě těchto transformačních změn uvolní kraj původní budovu Dětského domova v Poličce v ulici A. Lidmilové a dle dohody může město Polička tuto budovu odkoupit za 4 mil. Kč. Prodeji již dalo zelenou i Zastupitelstvo Pardubického kraje. Objekt bude volný, až bude dostavěn nový dům na Bezručově a děti ho budou moci začít využívat. Dle předpokladů, by to mělo být v příštím roce.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města