Město Polička

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého Martinů s housličkami, amfiteátr a příjemná místa k pikniku, ke kulturním akcím, kašna… to vše Poličku čeká, pokud bude realizován záměr architektonické studie, jejímž autorem je MgA. Přemysl Kokeš a doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.

Studii představil veřejnosti MgA. Přemysl Kokeš na besedě, kterou uspořádalo město Polička ve středu 21. července. Pan architekt nejprve přítomným v interiéru kostela sv. Jakuba promítnul a okomentoval celý projekt a poté pokračoval výklad a také zodpovězení řady dotazů přímo v terénu.

Náměstí B. Martinů v Poličce je pro autory studie místem až mystickým, které svojí polohou a výškou připomíná Akropoli v Aténách. V projektu pracují s významnou osou, která vede od věže barokní radnice na Palackého náměstí k budově fary. Nové navrhované prvky navazují na život našeho nejslavnějšího rodáka, jednak sochou malého Martinů, který běží s housličkami domů, a také tématem vody a studánky (Martinů a jeho Otvírání Studánek). Z fontány by měla voda téct potůčkem až do Riegrovy ulice. Vysázeno má být 26 nových stromů na náměstíčku a dalších 7 stromů (sloupořadí lip) přinese potřebnou zeleň přímo do ulice Riegrova. Toto je pouze vybraná část informací z navrhované studie (celý popis projektu  najdete na webových stránkách města Poličky).

Odhadované náklady realizace jsou ve výši 20 – 25 mil. Kč. Celý projekt by mohl být realizován v roce 2022 nebo 2023, dle dalších priorit a finančních možností města Poličky (např. oprava ulice Eimova).

„Chceme vytvořit prostor, kde se budou místní obyvatelé rádi zdržovat a bude jim tu dobře…“ komentuje návrh architekt Kokeš.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Přílohy