Město Polička

Jak se v Poličce připravit na změnu klimatu? Pozvánka na akci a anketa pro Vás

Norské fondy

 

 

O kolik stupňů se v Poličce zvednou teploty? Hrozí nám zde sucho nebo přívalové srážky? A jaká je budoucnost zimních sportů ve městě?

Pokud si někdy podobné otázky kladete, tak vás chceme pozvat ve čtvrtek 9. června na workshop, kde budou představovány a diskutovány hlavní výstupy adaptační strategie na změny klimatu. Tu v současné době město s pomocí externích zpracovatelů připravuje.

„Víme, a poslední desetiletí to ukázalo dostatečně, že změna klimatu na Zemi probíhá a dotýká se i České republiky. Krajina v důsledku lidské činnosti prodělala řadu změn, z nichž je mnoho evidentně negativních. Změnám klimatu bohužel zabránit momentálně nedokážeme, ale máme možnost se na ně připravit tak, aby naše životy a budoucnost dalších generací tolik nezasáhly. Naše město se s přípravou adaptační strategie zařadilo k jiným městům, státním institucím a neziskovkám, kterým se již adaptační strategii podařilo zhotovit. “ vysvětluje Mgr. Jan Matouš, zastupitel města a vedoucí pracovní skupiny. „V současné době se dokončila analýza stávajícího stavu zastavěného města a navazující krajiny a brzy se rozběhne zpracování a příprava návrhů a opatření, které bude třeba v budoucnu postupně realizovat, aby naše město bylo na nastupující změny dobře připraveno.“

Ve čtvrtek 9. června se od 18 hodin budou v Divadelním klubu prezentovat hlavní zjištění a rizika, které klimatická změna pro město přináší. „Změny již probíhají a teploty ve městě se zvyšují. Tento trend bude pokračovat i nadále. Stejně tak se musíme připravit na změny množství dešťových srážek.“ říká Zdeněk Frélich ze společnosti EKOTOXA, která strategii připravuje. „A tyto změny budou mít na město a jeho obyvatele řadu dopadů. Teplotami může být ohroženo zdraví citlivějších seniorů, zhorší se podmínky pro zimní sporty, musíme řešit nakládání s vodou v krajině.“

Kromě prezentace hlavních zjištění budou prezentován také pohled občanů, kteří mají možnost vyjádřit se prostřednictvím „Pocitové mapy horka“, o které vás informujeme na jiném místě v časopise. A dále budou diskutovány možnosti, jak situaci ve městě zlepšit a rizikům předcházet.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 9. června od 18 hodin v Divadelním klubu. Jste srdečně zváni.  

 

• stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

• stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

• oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Můžete vyplnit Pocitovou mapu horka

Kde se v době HORKA cítíte v našem městě příjemně a kde naopak nepříjemně? Která místa by mohlo město zpříjemnit a kam by šlo doplnit zeleň?

Právě na tyto otázky se Vás chce město Polička zeptat pomocí tzv. POCITOVÉ MAPY HORKA. Tu můžete přímo z domu nebo z vaší kanceláře vyplnit na adrese https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/policka/o-projektu. Pocitová mapa je rovněž přístupná přímo na webu města www.policka.org. Zde můžete vyplnit také krátkou anketu k tomuto tématu.

Vaše odpovědi městu pomohou při přípravě Adaptační strategie na změny klimatu, kterou letos připravujeme ve spolupráci se společností EKOTOXA s.r.o. Adaptační strategie by měla městu pomoci reagovat na postupně se zvyšující teploty, sucho nebo další meteorologické extrémy, které jsou v budoucnu předpokládány.

„V roce 2015 a 2018 postihlo Českou republiku velké sucho. Téměř každoročně býváme svědky lokálních povodní z přívalových srážek a každý asi zaregistroval letošní tornádo na jižní Moravě.“ říká Zdeněk Frélich ze společnosti EKOTOTOXA, odborný realizátor strategie. „Teploty porostou i v budoucnu a extrémních situací bude přibývat. Pro města je výhodné být na ně připraven – tedy adaptován.“ 

Pocitovou mapu a anketu je možno vyplnit do konce června. Výsledky budou následně zveřejněny ve Zpravodaji a použity při lepším zacílení adaptační strategie. 

Autor: Mgr. Zdeněk Frélich

777 024 136

zdenek.frelich@ekotoxa.cz