Město Polička

Adaptační strategie

Akční plán navazuje na Adaptační strategii města Polička na změnu klimatu, zejména na její Návrhovou část, se kterou je propojen. Projekty uvedené v akčním plánu vycházejí ze Zásobníku projektů, který byl průběžně s Návrhovou částí připravován. Cílem Akčního plánu je určit konkrétní kroky, projekty a aktivity, které povedou k naplnění…

Úvodní fotografie ke článku

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

10. listopadu 2022 proběhla v Divadelním klubu v Poličce Prezentace…