Město Polička

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Polička

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev z obcí uvedených v příloze, konané ve dnech 23. a 24. 09. 2022, podávají pověřenému obecnímu úřadu:

Městský úřad Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Kandidátní listiny lze podat nejpozději do dne 19. 07. 2022 (úterý) do 16:00 hodin.

Přílohy

107 kB